Årsstämman år 2022

Årsstämman år 2022 kommer att vara Torsdagen den 24 November, kl 19.00.
Årsstämman kommer att vara i Torslandaskolans matsal.
Motioner lämnas till styrelsen i brevlådan på expeditionen eller mailas till: brf.nolered@gmail.com senast torsdagen den 30 September 2022.