Förslag om grönytor

Styrelsen har beslutat att se över våra grönytor. Har du idéer och förslag?  Lämna in senast 24 januari!