Fastighetsskötsel

Från 1/10 tar HSB över vår fastighetsförvaltning. Information med kontaktuppgifter kommer i brevlådorna och sätts upp på anslagstavlan i trapphusen.