Garageöversyn

En översyn av garagen avseende brandsäkerhet m m  kommer att göras under v 19.