Grönyteprojektet

Nu är vi igång med planeringen av våra grönytor. TACK för alla förslag som kommit in! Mer info finns i extra nyhetsbrev och under Medlemsinformation.