Laddstationer ur funktion

Laddstationerna på gästparkeringen Runskriftsgatan är för tillfället ur funktion.