Ny fastighetsskötsel

I väntan på ny aktör för teknisk förvaltning sköter föreningen fastighetsskötseln själv. Se mer info under Medlemsinformation.