Ny skola Runskriftsgatan

Arbetet med att bygga den nya Torslandaskolan, F-6, har börjat och beräknas pågå i 2,5 år. Det kommer att innebära störningar från pålningsarbeten i inledningsskedet, och tung trafik på Runskriftsgatan under hela byggtiden. Vid frågor, kontakta Lokalförvaltningen, tel 031-3650500, mail lokalforvaltningen@lf.goteborg.se. Se mer info här.