Omläggning av plattor

Plattorna på baksidan av alla hus kommer att läggas om till våren.