Pris till oss!

Vår förening har förärats med HSBs pris "Den hållbara idén" 2021! Motiveringen lyder: 

"Första pris går till HSB brf Nolered som avsätter delar av sin mark för att skapa en fungerande livsmiljö för det rödlistade Guldsandbiet. Marken har utrustats med en sandhög och Ängsvädd och Åkervädd har planterats in för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

HSB brf Nolered visar på möjligheterna att med enkla medel bidra till och stärka den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystem i balans."

Vi är förstås jätteglada och stolta över detta! Priset på 25 000 kr delas med en annan förening, som har installerat solceller.