Styrelse och fritidskommitté

På årsmötet valdes nya ledamöter och medlemmar till styrelsen och fritidskommittén. Se mer under rubriken Föreningen.