Trapphusen

Tänk på att trapphusen måste hållas fria från föremål, dels för brandrisken men också för att inte försvåra städningen. Tack för att ni respekterar detta!