Viktig information om skyddsrummen

Viktig information till alla medlemmar i Brf Nolered om skyddsrummen i våra fastigheter.

I händelse av att en akut situation uppstår, måste beredskap finnas att samtliga extraförråd tömmes med kort varsel (inom 48 timmar) enligt riktlinjer från MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap). Mer om detta går att läsa bl.a på deras hemsida på nätet.
Vi ber er att notera att ansvar för att extraförråden tömmes åligger och ombesörjes av resp. hyrestagare av extraförråden i skyddsrummen.

En översyn av skyddsrummens funktion och nödvändig utrustning i dem pågår i förebyggande syfte.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen