Förråd

Varje lägenhet har ett tillhörande förråd i samma uppgång. Extra förråd finns att hyra för 150 kr/månad. Dessa finns i husen som har källare. Anmäl intresse till expeditionen.

I varje uppgång finns ett gemensamt förråd ämnat framför allt för barnvagnar, rullatorer m.m. Tala med grannarna och kom överens om hur det ska användas. Trapphusen ska vara fria från föremål, främst p g a brandrisken.

För cyklar finns särskilda cykelförråd på gavlarna till några av husen.

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden.

HSB Boendeservice:
Tel: 010-442 20 00
Mail: boendeservice.gbg@hsb.se