Renovering & underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre.
Renoveringar som berör vatten, värme, el och ventilation måste godkännas av styrelsen.  Inför en sådan renovering behöver du lämna in en ansökan där du förklarar vad du vill göra, och styrelsen fattar sedan beslut om att godkänna eller avslå förändringarna. Styrelsen gör också en efterbesiktning av renoveringen. Ansökningsblanketten finns att ladda ner här till höger, eller kan hämtas på expeditionen.

  • Bärande väggar får aldrig ändras eller tas bort. Kontrollera med styrelsen innan du börjar med dina projekt.
  • Störande arbete är tillåtet vardagar 09.00-21.00, lördag och dag före helgdag 10.00-17.00. Söndag och helgdag är det inte tillåtet.
  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera hantverkarna om de trafikregler som gäller inom området. 
Allt yttre underhåll ansvaras av föreningen.