Vår förening har förärats med HSBs pris "Den hållbara idén" 2021! Motiveringen lyder: 

"Första pris går till HSB brf Nolered som avsätter delar av sin mark för att skapa en fungerande livsmiljö för det rödlistade Guldsandbiet. Marken har utrustats med en sandhög och Ängsvädd och Åkervädd har planterats in för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

HSB brf Nolered visar på möjligheterna att med enkla medel bidra till och stärka den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystem i balans."

Vi är förstås jätteglada och stolta över detta! Priset på 25 000 kr delas med en annan förening, som har installerat solceller. 

Arbetet med den nya grillplatsen beräknas komma igång i slutet av maj. Mer info kommer när det närmar sig. 

Styrelsen har beslutat att max 5 personer får vistas på gymmet samtidigt, i enlighet med FHMs rekommendationer om avstånd inomhus. 

Fritidskommittén har planerat in två utomhusaktiviteter i vår.
  • Söndag den 23/5 kl 12-13: dansträning på tennisplanen för alla som vill.
  • Söndag den 6/6 kl 12-15:  Nationaldagsfirande med poängpromenad, lekar för barnen, fiskedamm, lotteri och levande musik.     
Välkomna!

Nu är vi igång med planeringen av våra grönytor. TACK för alla förslag som kommit in! Mer info finns i extra nyhetsbrev och under Medlemsinformation.