Ängsprojekt

Alla känner vi till hotet mot den biologiska mångfalden, och många bostadsföreningar gör insatser för att minska detta hot genom att skapa gynnsamma miljöer för olika ängsväxter och insekter. Så gör även vi! Föreningen har två pågående ängsprojekt i området, ett vid odlingslotterna och ett i Bigården vid gaveln mot parkeringen mellan längorna 25-27 respektive 13-17.  Sommaren 2019 påbörjades omvandlingen av gräsmattan vid odlingslotterna till äng. Gräset klipptes endast två gånger och gräsklippet krattades undan för att magra ut jorden. Ängsblommor trivs bäst i mager jord. Redan våren 2020 kunde vi glädjas åt att ängsbräsman hade kommit upp! Där måste fröna ha legat och bidat sin tid i gräsmattan! Vi har också rölleka, brunört och flockfibbla i ängen. Och maskrosor, förstås! Under våren 2020 togs en del av gräsmattan bort och ängsfrön såddes in, för att skynda på processen. Där kommer nu ettåriga växter, som blåklint och vallmo. Fleråriga dröjer tills nästa år. Våren 2021 planterar vi in lite ängsplantor för att hjälpa ängen på traven. I fruktträden har vi satt upp insektshotell, och där har insekter flyttat in! Det kan vi se på de två igenpluggade hålen!

Fler ängsytor kommer att skapas i området, efter önskemål från våra medlemmar och till glädje för alla pollinerande humlor och bin! Och i slutändan, till glädje för oss människor!

Projekt Bigården startade våren 2020, efter en förfrågan från Länsstyrelsen om föreningen ville hjälpa det utrotningshotade guldsandbiet, som ska finnas någonstans i vår närhet. Guldsandbiet vill ha sand att bo i och mat i form av nektar från ängsvädd och åkervädd, vilka blommar på sensommaren och tidig höst. Detta har vi ordnat, plus lite andra ängsväxter och ett fint staket runtom den ca 60 kvm stora ängen. Under våren 2021 gör vi plats för fler ängsblommor och staketet byts ut mot en häck av rosa spireabuskar istället.  Det blir en lägre och mjukare inramning av Bigården, och spirean gillas dessutom av humlor och bin! 

Guldsandbiet är litet, 8-11 mm, och honan har en glänsande, guldgul bakkropp med vita ansamlingar av pollen på sidorna. Hanen är mörkare och smalare. Liksom andra vilda solitärbin är guldsandbiet fredligt, så man behöver inte oroa sig för att bli stucken! I år (2020) har vi sett många humlor, olika sorters bin och fjärilar besöka ängen för att söka föda. Om drottning guldsanbi hittar hit blir vi förstås jätteglada!
På senhösten, när ängsvädden blommat klart, slår eller klipper vi ängen och låter klippet ligga kvar några dagar så att blommorna kan fröa av sig till nästa år.  

Vill du hjälpa till? Kontakta expeditionen!

HSB Göteborg uppmanar föreningar att gynna biologisk mångfald.
Göteborgs Stads program för biologisk mångfald

Bildspel om Bigården 2020

  • Klätt

Våren 2020 påbörjades anläggandet av ängen. Delar av gräsmattan togs bort, växter planterades och ängsfrön såddes in. Sen kom blommorna och bina! Nästa år hoppas vi på ännu fler blommor, eftersom många kommer först andra året.

Ängsbräsma vid odlingslotterna, maj 2020
 
Ettåriga växter, som blåklint, vallmo och klätt, i Bigården juni 2020.
Guldsandbi på ängsvädd
 


Läs mer i dessa artiklar om gräsmattor, ängar och bin:

Sveriges Natur
Stadsbyggnad 
SLU
Naturvårdsverket