Avgiftshöjningar

Avgifter på förhyrda objekt kommer att höjas 1/4 respektive 1/7. Läs mer under Medlemsinformation.