Odlingslotter

Vid gaveln Fbg 35 finns ett område med odlingslotter där den som gillar att påta i jorden kan få utlopp för sitt intresse. Kostnad 100 kr/år. Kontaktperson Anita Hult, mail: anitahult@gmail.com. 

Rabatter

Rabatterna utanför husen får du gärna sköta om! Sätt i så fall ett rött band i en buske, så vet trädgårdsgruppen att rabatten tas om hand. På husens baksidor finns inga rabatter intill husväggen, men där får man gärna placera krukor med blommor och andra växter om man vill!