Bilplatser

Föreningen har 95 parkeringsplatser,  95 garageplatser och 17 gästparkeringar. Parkeringsplatserna med infart Runskriftsgatan har laddstationer för plug-in-bilar.

Parkeringsplats boende

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 200 kr/mån. Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. Det finns inte två bilplatser till alla. I dagsläget är det kö till extra p-platser, så om någon inte använder sin går det bra att hyra ut den i andra hand. Meddela expeditionen i så fall! På Runskriftsgatans platser finns även laddstationer för plug-in-bilar, vilka aktiveras successivt. F n är platserna 92 och 93 är öppna för medlemmar att ladda på. Appen som behöver laddas ner heter Plugsurfing, där man skapar ett konto och beställer en tag eller ett kort för 100 kr. Anmäl till expeditionen om du som medlem behöver ladda din el-bil! När bilen har laddats ska den flyttas till ordinarie p-plats/garage. Man får alltså inte en egen laddplats till sin bil.  

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på två ställen: vid första infarten från Fornborgsgatan med 14 platser, och vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. På Runskriftsgatans gästplatser 89 -91 finns även laddboxar för plug-in-bilar. Besökare laddar ner appen Plugsurfing, skapar ett konto och söker sedan upp rätt parkeringsplats. På gästparkeringarna införs från juni 2020 betalparkering via företaget Västia Parkering AB. Appen som behöver laddas ner heter Parkster, och parkeringen kostar f n 3 kr/tim eller max 20 kr/dygn. Man kan även betala med sms. Boende som har ett parkeringskort får stå 3 timmar gratis på besöksparkeringen om man registrerar parkeringen som boende. 

Plugsurfing app
Parkster app