Bilplatser

Föreningen har 84 parkeringsplatser och 85 garageplatser. 9 parkeringsplatser är avsedda för besökande. Parkeringsplatserna med infart Runskriftsgatan har laddstationer för elbilar och laddhybrider. För att hyra p-plats eller garage krävs ett aktivt, besiktigat fordon registrerat på en boende i föreningen. Vid infarten till Fornborgsgatan finns även en kommunal pendelparkering med 28 platser.

Parkeringsplats boende

En parkeringsplats kostar 200 kr/månaden att hyra. I mån av tillgång kan man hyra en extra p-plats, då är hyran 325 kr/mån. På Runskriftsgatans platser finns laddstationer för elbilar och laddhybrider, vilka aktiveras successivt. F n är platserna 94 - 98 öppna för medlemmar att ladda på. Anmäl till expeditionen om du som medlem behöver ladda din el-bil! När bilen har laddats färdigt ska den flyttas till ordinarie p-plats/garage. Man får alltså inte en egen laddplats till sin bil.  

Garage

Garage finns att hyra för 400 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på två ställen: vid tredje infarten från Fornborgsgatan med 4 platser, och vid infarten från Runskriftsgatan med 5 platser. På Runskriftsgatans gästplatser 89 -93 finns även laddboxar för elbilar och laddhybrider.  På gästparkeringarna betalar man 3 kr/tim eller 20 kr/dygn, antingen  via sms till företaget Västia Parkering AB, eller via appen Parkster. Medlemmar som har ett parkeringskort i bilen får stå 3 timmar gratis på besöksparkeringen om man registrerar parkeringen som boende. Den kommunala pendelparkeringen vid infarten till Fornborgsgatan har 28 platser.

HSB Boendeservice:
Tel: 010-442 20 00
Mail: boendeservice.gbg@hsb.se

 
 
 
Parkster app