Gym/ Träningslokal

Träningslokalen finns i källaren på Fbg 65/gaveln. Den kan användas mellan kl 08.00 - 20.00. Under våren 2020 har en uppfräschning gjorts, väggar har målats och nya redskap har köpts in. Ett nytt digitalt lås har installerats, maila till Thord Nordgren om du vill ha detta: thord.nordgren@hotmail.com. De gamla passerkorten fungerar fortfarande, men inga nya delas ut.

Bastu

Bastun med lounge finns i källaren på Fbg 65, granne med gymmet. Nycklar kvitteras ut på expeditionen mot en depositionsavgift på 300 kr.