Gym/ Träningslokal

Träningslokalen finns i källaren på Fbg 65/gaveln. Den kan användas mellan kl 08.00 - 20.00. Under våren 2020 har en uppfräschning gjorts, väggar har målats och nya redskap har köpts in.  De gamla passerkorten kommer att fasas ut under våren 2023, och depositionsavgiften på 100 kr återfås via HSB när kortet har lämnats in till expeditionen. Från 1/7 2023 gäller endast digitalt lås (tag eller app), och nyttjande av gymmet kostar 50 kr/mån per hushåll. Anmäl intresse till expeditionen.

Bastu

Bastun med lounge finns i källaren på Fbg 65, granne med gymmet. Nycklar och bokningslås kvitteras ut på expeditionen mot en depositionsavgift på 300 kr. Depositionsavgiften återfås via HSB när låset och nycklarna har lämnats tillbaka. Digitalt lås (tag) kommer att installeras under hösten 2023. Från 1/7 2023 kostar nyttjande av bastun 30 kr/gång via swish, eller 300 kr/år via HSB. Anmäl till expeditionen om du vill betala årsavgift.