Vårens Fixardagen i föreningen är på Lördagen den 20 April.
Samling kl 10.00 vid containern. Ordförande kommer att dela ut fixaruppgifter.
Han är även på plats under dagen för samtal med medlemmar.
Hälsningar Styrelsen, Fritidsgruppen o Trädgårdsgruppen.

UNDERHÅLL AV BRF Nolered
Föreningen har anlitat JP Spol & Relining som ska hjälpa oss att underhållsspola fastighetens samtliga avlopp. Spolningen kommer att ske inifrån varje lägenhet.
Därför är det viktigt att de får komma in i respektive lägenhet. De ytor som behöver kommas åt är endast badrum/wc samt köksutrymme eftersom vi spolar, via kök och golvbrunn.
Arbetet utföras mellan kl.08.00-16.00, veckorna 18, 19 och 20.
Info har delats ut i allas brevlådor. 

I samband med att föreningens nuvarande avtal för bredband, TV-kanalsutbud och telefon med Tele2 löper ut i slutet av året 2024, så jobbar styrelsen med att ta in offerter från flera leverantörer än vår nuvarande leverantör Tele2. Så var lite restriktiva med att förnya eller ingå nya avtal för extra TV-kanaler med Tele2 under året. Mer info kommer framåt. 

Företaget Masterservice kommer att arbete i området från vecka 13. De kommer avveckla föreningens lyktstolpar & skyltar på den gamla besöksparkeringen. Framåt kommer de även att riva föreningens gamla garagelänga på Runskriftsgatan.