Fritid kommer att ordna nästa pubkväll, lördagen den 21 Maj, kl 18.00.
Välkomna ner till caféet. 
Nationaldagsfirande kommer att ordnas på måndagen den 6 juni, kl 12.00.
Välkomna ut i solen.  
Mer info kommer att sättas upp i trapphusen när det närmar sig. 

Vårens städdag är lördag 23 april, samling kl 10 vid containern. På kvällen är det pubafton i caféet kl 18. Välkomna!

Viktig information till alla medlemmar i Brf Nolered om skyddsrummen i våra fastigheter.

I händelse av att en akut situation uppstår, måste beredskap finnas att samtliga extraförråd tömmes med kort varsel (inom 48 timmar) enligt riktlinjer från MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap). Mer om detta går att läsa bl.a på deras hemsida på nätet.
Vi ber er att notera att ansvar för att extraförråden tömmes åligger och ombesörjes av resp. hyrestagare av extraförråden i skyddsrummen.

En översyn av skyddsrummens funktion och nödvändig utrustning i dem pågår i förebyggande syfte.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Från 1 mars gäller nya priser för laddning av elbilar. För medlemmar kostar det 3 kr/kwh, vilket kommer att debiteras via HSB en gång/kvartal. För besökande kostar det 5 kr/kwh. Ny operatör av stationerna är Compleo (fd Wallbe). 

Laddstationerna på gästparkeringen Runskriftsgatan är för tillfället ur funktion.