Styrelsen har beslutat att se över våra grönytor. Har du idéer och förslag?  Lämna in senast 24 januari!

Hemsidan har fått en ny layout. Meddela gärna om något inte fungerar eller ser konstigt ut! Användarnamnet till "Medlemssidan" är Brfnolered. Lösenordet är samma som förut.

Vi vill påminna om att trapphusen måste hållas fria från föremål, dels för brandrisken men också för att inte försvåra städningen. Tack för att ni respekterar detta!

På grund av pandemin har styrelsen beslutat om särskilda träningstider i gymmet enbart för 65+are. Tiderna är måndag, onsdag och fredag 8.00-12.00.