En nyckelknippa har hittats i området. Finns på expeditionen, återfås mot beskrivning. Kontakta panncentralen under semesterveckorna när expeditionen är obemannad. 

Expeditionen är stängd för semester v 29-32. Öppnar igen v 33, måndag 16 augusti. Fastighetsskötseln är igång hela sommaren, telefontid 8.00-8.30. 

Fritidskommittén välkomnar alla till firande av nationaldagen söndag 6 juni kl 12-15 vid tennisplanen. Det blir tipspromenad, lotteri, lekar för barnen och levande musik med Fredrik och Thomas på gitarr och dragspel. Ta gärna med egen mat och dryck. Välkomna!

Vår förening har förärats med HSBs pris "Den hållbara idén" 2021! Motiveringen lyder: 

"Första pris går till HSB brf Nolered som avsätter delar av sin mark för att skapa en fungerande livsmiljö för det rödlistade Guldsandbiet. Marken har utrustats med en sandhög och Ängsvädd och Åkervädd har planterats in för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

HSB brf Nolered visar på möjligheterna att med enkla medel bidra till och stärka den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystem i balans."

Vi är förstås jätteglada och stolta över detta! Priset på 25 000 kr delas med en annan förening, som har installerat solceller. 

Arbetet med den nya grillplatsen har startat och beräknas pågå i ca två veckor. Vi får också en spireahäck runt Bigården.