På fredag 28 januari är det dags för pubafton! Max 25 personer, och vi håller avstånd för att minska risken för smittspridning. Tid och plats: 18-22 i Cafélokalen. OBS endast kontanter. Välkomna!

HÖG SJUKFRÅNVARO I DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
HSB Göteborgs tekniska förvaltning har just nu hög sjukfrånvaro med anledning av den höga smittspridningen i samhället.

Vi har därför svårt att genomföra våra avtalsleveranser till er som kunder. Vi prioriterar akuta arbetsordrar och de avtalsjobb som är viktiga för er fastighet och gör vårt bästa för att leva upp till avtalen.

Vi hoppas på ert överseende i dessa tider!

Med vänliga hälsningar,
HSB Göteborg

Arbetet med att bygga den nya Torslandaskolan, F-6, har börjat och beräknas pågå i 2,5 år. Det kommer att innebära störningar från pålningsarbeten i inledningsskedet, och tung trafik på Runskriftsgatan under hela byggtiden. Vid frågor, kontakta Lokalförvaltningen, tel 031-3650500, mail lokalforvaltningen@lf.goteborg.se. Se mer info här.

Nästa container för blandat avfall kommer 28/4-2/5. OBS, ej elektronik och miljöfarligt avfall!

På årsmötet valdes nya ledamöter och medlemmar till styrelsen och fritidskommittén. Se mer under rubriken Föreningen.