Från 1 mars gäller nya priser för laddning av elbilar. För medlemmar kostar det 3 kr/kwh, vilket kommer att debiteras via HSB en gång/kvartal. För besökande kostar det 5 kr/kwh. Ny operatör av stationerna är Compleo (fd Wallbe). 

Laddstationerna på gästparkeringen Runskriftsgatan är för tillfället ur funktion.

Arbetet med att bygga den nya Torslandaskolan, F-6, har börjat och beräknas pågå i 2,5 år. Det kommer att innebära störningar från pålningsarbeten i inledningsskedet, och tung trafik på Runskriftsgatan under hela byggtiden. Vid frågor, kontakta Lokalförvaltningen, tel 031-3650500, mail lokalforvaltningen@lf.goteborg.se. Se mer info här.

Nästa container för blandat avfall kommer 28/4-2/5. OBS, ej elektronik och miljöfarligt avfall!

På årsmötet valdes nya ledamöter och medlemmar till styrelsen och fritidskommittén. Se mer under rubriken Föreningen.