Det finns möjligheter för medlemmar som vill hyra extra p-plats att stå på stora besöksparkeringen vid Fornborgsgatan. Man måste ha boendekort i bilen och betalar för långtidsparkering i appen, 200 kr/mån. 

De aktuella rekommendationerna från FHM gäller vid bokning av caféet. 

Tänk på att trapphusen måste hållas fria från föremål, dels för brandrisken men också för att inte försvåra städningen. Tack för att ni respekterar detta!

På grund av pandemin har styrelsen beslutat om särskilda träningstider i gymmet enbart för 65+are. Tiderna är måndag, onsdag och fredag 8.00-12.00.