Tänk på att trapphusen måste hållas fria från föremål, dels för brandrisken men också för att inte försvåra städningen. Tack för att ni respekterar detta!

På grund av pandemin har styrelsen beslutat om särskilda träningstider i gymmet enbart för 65+are. Tiderna är måndag, onsdag och fredag 8.00-12.00. 

Vi stänger expeditionen på måndagar igen. Detta på grund av de nya allmänna råden för Västra Götaland, med anledning av ökad spridning av Covid19. Kontakta istället expeditionen via hemsidan, mail, telefon eller lapp i brevlådan! 

Nu är laddstationerna för elbilar på plats på parkeringen med infart Runskriftsgatan. De tre besöksparkeringarnas laddstationer är öppna för allmänheten, övriga endast för boende och till ett lägre pris. Man behöver appen Plugsurfing för att kunna ladda bilen.