Digitala bokningar och taggar

Tvättstugebokningarna digitalt fungerar igen.
Nu kan alla logga in digitalt igen och boka upp tid i tvättstugorna. 

Lås på målarrummet och bastu är nu monterad. För access till nya låsen krävs reaktivering av låstagg. REaktivering görs i portar 5, 7, 17, 19, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 55, 57, 65, 71.
Halvårsvis reaktivering av alla taggar kan behöva göras för att taggarna skall fungera.