Trapphusen

Trapphusen tillhör föreningen. Privata föremål som barnvagnar, cyklar, mattor, skor, soppåsar, m m, ska inte förvaras där, framför allt för att minska brandrisken och underlätta städning. Det finns särskilda förråd för barnvagnar och cyklar. Rena och välordnade trapphus bidrar dessutom till trivseln för såväl boende som besökare och presumtiva köpare!

I trapphusen finns informationstavlor med uppgifter om styrelsen, brandföreskrifter och fritidskommitténs olika aktiviteter. Tillfällig information från styrelsen kan ibland sättas upp på pelarna. Enskilda boende kan meddela om t ex en förestående renovering eller en sen fest, men i övrigt ska privata anslag inte sättas upp där.

Läs mer om regler för trapphus här.