LOPPIS

Välkommen att fynda eller donera fina saker i föreningens loppislokal! Har du bra saker som du inte har användning för längre, men som någon annan kan tänkas behöva är du välkommen att lämna in dem.

Loppisen har visat sig populär bland våra medlemmar, och vi bidrar på ett bra sätt till att återanvända saker. Tänk på att det du lämnar skall vara helt och rent. Vi tar inte emot elektronik eller för stora saker som vi sedan får problem med att avyttra om de blir stående. Vill du skänka något skrymmande, ta ett kort och sätt upp i loppisrummet!

Du hittar lokalen bredvid cykelförrådet på hörnet vid uppgång 19. Där finns även en kompressor för att pumpa cykeldäck och bollar.