Soprum

Soprummen finns i gavelförråden. Där kan slängas hushållssopor, komposterbart avfall och krukväxter. Byggavfall och grovsopor får inte lämnas här!

Miljöstation

På miljöstationen med infart från Fornborgsgatan sopsorterar vi tidningar, papper, wellpapp, plast, batterier, konservburkar och glas.

Container

Föreningen beställer en container för grovsopor fyra gånger/år.  I den kan du lämna mer skrymmande saker, men INTE elektronik eller sådant som betecknas som farligt avfall.

Se kalendern när nästa container kommer.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte lämnas i soprummen, på miljöstationen eller i containern. Det kan vara tex. färg, elektronik, sladdar och lampor. Passa på att slänga sådant när Göteborgs stad kommer till Willys med Farligt avfall-bilen! Den kommer en gång varje höst och vår.

Läs mer om sophantering i sorteringsguiden!