Bredband, TV-kanalsutbud och telefon

I samband med att föreningens nuvarande avtal för bredband, TV-kanalsutbud och telefon med Tele2 löper ut i slutet av året 2024, så jobbar styrelsen med att ta in offerter från flera leverantörer än vår nuvarande leverantör Tele2. Så var lite restriktiva med att förnya eller ingå nya avtal för extra TV-kanaler med Tele2 under året. Mer info kommer framåt.