ComRegia

Styrelsen har fått information att leverantören av vårt portlåssystem, ComRegia, nyligen har gått i konkurs.

Intensivt arbete pågår nu från deras sida att hitta en ny intressent/ägare av konkursboet efter ComRegia.

Vad innebär detta för vår förening?

Vi är tvungna att invänta den beskrivna processen och i dagsläget är det oklart hur lång tid det kommer att ta.