Masterservice arbete från vecka 13

Företaget Masterservice kommer att arbete i området från vecka 13. De kommer avveckla föreningens lyktstolpar & skyltar på den gamla besöksparkeringen. Framåt kommer de även att riva föreningens gamla garagelänga på Runskriftsgatan.