Motioner till stämman

Motioner till årets stämma i november ska lämnas till styrelsen senast 3 november.