Motioner till stämman

Sista datum för inlämning av motioner till stämman är 30 september. Motionsblankett finns att hämta på expeditionen, eller kan laddas ner här.