Spol&Relining arbetar i föreningen v18-20

UNDERHÅLL AV BRF Nolered
Föreningen har anlitat JP Spol & Relining som ska hjälpa oss att underhållsspola fastighetens samtliga avlopp. Spolningen kommer att ske inifrån varje lägenhet.
Därför är det viktigt att de får komma in i respektive lägenhet. De ytor som behöver kommas åt är endast badrum/wc samt köksutrymme eftersom vi spolar, via kök och golvbrunn.
Arbetet utföras mellan kl.08.00-16.00, veckorna 18, 19 och 20.
Info har delats ut i allas brevlådor.