Städdag!

Vårens städdag för våra grönytor blir lördag 22 april. Samling vid containern kl 10.