Fastighetsskötsel

Ärenden som gäller fastighetsskötsel anmäles via telefon till panncentralen. Telefontid  måndag till fredag kl 8.00 - 8.30.
Övrig tid kan man ringa och prata in ett meddelande.

Adress panncentralen:
Runskriftsgatan 4
Tel  031-560907