Fastighetsskötsel

I väntan på ny aktör i teknisk förvaltning sköter vi fastighetsservicen själva.V id fel i lägenheten och fastigheten, kontakta expeditionen genom:
  • tel: 0735 353280 mellan 0800-0900
  • mail: brf.nolered@gmail.com

Vid akuta fel såsom vattenläcka m m, utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helger, ring Securitas tel 010-470 55 98.