Grönyteprojektet 2020-2027

Här skriver vi vad som hänt, vad som pågår nu och vad som planeras framöver när det gäller Grönyteprojektet i vår förening. Syftet med projektet är att lyfta områdets yttre miljö och göra det vackrare, mer hållbart och mer trivsamt  för oss människor, men också för växter och djur. 

 

Projektet startade hösten 2020 och pausades under 2022. Läs mer i dokumentet nedan! 

Under våren 2023 har arbetet tagits upp igen. Planeringen baseras på medlemmarnas önskemål från 2021 och planeras att ske i etapper under de kommande åren. I maj planterades nya bärbuskar vid odlingslotterna (blåbärstry), och i planen för 2023/2024 ligger bland annat fler träd och buskar i området. 


Några av de träd som hade hamlats hårt under flera år togs bort i september 2023. De planeras bli ersatta av nya träd. Träden kommer att få en rabatt runtom stammen som skydd mot skador av gräsklipparen. Valet av träd och växter görs av erfarna och kunniga experter, som beaktar faktorer som helheten i vårt område, estetisk utformning  och biologisk mångfald. Planteringen görs sedan av en trädgårdsfirma, förmodligen med start hösten 2024. Troligen kommer arbetet att delas upp i etapper, när ekonomin tillåter.