Mäklarinformation

HSB BRF NOLERED ligger mellan Fornborgsgatan och Runskriftsgatan i Torslanda. Området byggdes i slutet av 60-talet och stod klart 1969. Nödvändig service finns på nära håll (se under "I närheten" i menyn ovan!), och naturen med skog, hav och kulturmark finns utanför knuten. Linje X1, Svart Express och 121 trafikerar närmsta hållplatsen, som är Runskriftsgatan eller Hembygdsgatan, beroende på var i området man bor. Bussarna går till Amhults resecentrum, där fler busslinjer ansluter.

Hus & lägenheter
Föreningen har 16 tvåvåningshus innehållande 152 bostadsrätter om 2, 3 eller 4 rok, alla med inglasade balkonger, antingen i söder- eller västerläge. Värme ingår i avgiften (fjärrvärme). Ventilationen sker genom självdrag via ventiler i ytterväggar, samt i badrum och kök. Alla lägenheter har säkerhetsdörrar, vilket kan ge rabatt på hemförsäkringen. Dessutom har föreningen en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt, så det behöver man inte teckna själv. Egen hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren.  Från 1/4 respektive 1/7 2023 höjs avgifterna för extra objekt, som t ex garage, p-platser och extra förråd.
Tre av husen har källare med skyddsrum, två tvättstugor, gym, bastu, cafélokal, gästlägenhet, målarlokal, extra förråd och expedition.  Se mer info nedan.
Nyinflyttad medlem är välkommen att ta kontakt med expeditionen för mer info.


Förråd
Alla lägenheter har ett tillhörande förråd i samma uppgång, vilket ingår i avgiften. Utöver detta kan man, i mån av tillgång, få hyra extra förråd i källarhusen för 150 kr/mån (ny avgift från 1/4 2023). I varje uppgång finns ett gemensamt förråd på bottenplan där t ex barnvagnar kan ställas, och vid vissa husgavlar finns låsta cykelrum.  

Bilplats

Det finns 85 garageplatser och 84 parkeringsplatser, varav 9 gästparkeringar.  Garage och parkeringsplats hyrs separat, och kostar i dagsläget 400 kr/mån respektive 200 kr/mån. I mån av tillgång kan man hyra en extra p-plats, då till en hyra på 325 kr/mån. Flera p-platser har laddstationer för elbilar och laddhybrider. 

Det finns 9 besöksparkeringar på två  ställen i området, med infart från Runskriftsgatan respektive Fornborgsgatan. Besöksparkering kostar 3 kr/tim, max 20 kr/dygn. Boende kan stå gratis i tre timmar på besöksparkeringen mot uppvisande av parkeringskort i bilen och att man registrerar parkeringen i appen som boende. Laddstationer för elbilar och laddhybrider finns på p-platserna vid infart Runskriftsgatan. Medlemmar betalar en lägre kostnad för elen än besökare. Vid infarten Fornborgsgatan finns en kommunal pendelparkering med 28 platser.

Bredband & telefoni
Alla lägenheter har tillgång till fast telefoni, bredband (100 mb) och TV med Tele2:s basutbud av digitala kanaler. Detta kostar 124 kr/mån, vilket läggs på avgiften. Man kan förstås kontakta Tele2  och köpa fler kanaler.

Lokaler
Föreningen har expedition,  cafélokal med nytt kök, två tvättstugor med mangelrum, målarlokal (där man även kan hålla till och snickra), loppisrum, gym, bastu, gästlägenhet med pentry (Vilagott), samt flera soprum och cykelrum. Expeditionen är öppen för medlemmar varannan helgfri måndag kl 18-19, ojämna veckor. Fritidskommittén anordnar regelbundet trivsamma och uppskattade aktiviteter i den nyrenoverade cafélokalen, och den kan man hyra för 300 kr/gång för t ex släktträff eller barnkalas. För tillgång till bastu betalar man från och med 1/7  2023 300 kr/år eller 30 kr/gång. Gästlägenheten Vilagott med 5 sängplatser kostar 300 kr/natt. Gymmet har setts över och förbättrats (2020), och ett nytt digitalt lås har installerats. Nyttjande av gymmet kostar från och med 1/7 2023 50 kr/månaden per hushåll.

Miljö
Lekplatsen rustades upp 2016 och ligger väl skyddad från gator och trafik mitt i bostadsområdet. Alldeles intill finns en allmän grillplats och en tennisplan. Från 2021 kommer föreningen satsa på utveckling av grönytorna under några år framåt. Ny grillplats, fler träd, sittplatser och ängsytor är några exempel.

Det finns jordlotter för odlingsintresserade, samt fruktträd och bärbuskar att plocka av. En odlingslott kostar från och med 1/7 2023 100 kr/år. Rabatterna vid husen sköts av trädgårdsgruppen eller de boende själva. Vi har gemensamma städdagar höst och vår. Föreningen driver  två mindre ängsprojekt för att gynna den biologiska mångfalden, varav det ena, Bigården, belönades med HSBs pris "Den hållbara idén" 2021. Föreningen har även ett större, flerårigt grönyteprojekt som syftar till att öka trivseln i områdets utemiljö med fler träd som ger skugga och fler platser för samvaro och aktiviteter. 

Miljöstationen har infart från Fornborgsgatan, och fyra gånger per år beställer vi en container för grövre sopor. I soprummen finns olika kärl för hushållssopor, nedbrytbart avfall och krukväxter/blommor.

Anställda
Föreningen har två lokalvårdare på deltid.  Många medlemmar engagerar sig och hjälper till med till exempel fritidsaktiviteter och trädgårdsarbete. Den tekniska förvaltningen sköts av företaget Bredablick Förvaltning.

Underhåll & investeringar
Förutom löpande underhåll har större investeringar gjorts:
2003-2004 Nya fasader och utbyggda, inglasade balkonger.
2011 Nya säkerhetsdörrar till alla lägenheter (slutbetalt december 2021).
2012 Relining av alla avloppsrör.
2016 Upprustning av lekplatsen med nya lekredskap.
2018 Spolning av alla avloppsrör.
2019 Utökad belysning samt ny asfaltering av gångar i området.
2020 Upprustning och uppfräschning av gymmet. Laddstationer för elbilar till flera p-platser och betalsystem för gästparkeringarna. En äng för utrotningshotat bi anlagd.
2021 Upprustning av grönytor påbörjas med ny grillplats. Omläggning av plattor på baksidorna.  
2022 Spolning av alla avloppsrör. Målat områdets källartrappor. Reparerat trapphuset till cafélokalen. Rengjort sanden på lekplatsen. Ledningar till nya portlås dragna.

2023 Nya portlås installerade, samt digital bokning av tvättstugorna.