Valberedning

Malin Norin, Fbg 49                       0700 823970     (sammankallande)
Marie Halldin, Fbg 67                           0705 366705
Annica Wikström, Fbg 19            0730 872220