Valberedning

Lennart Ekström, Fbg 5                       031-562947
Marie Halldin, Fbg 67                           0705 366705
Malin Norin, Fbg 49                               0700 823970