Ängsprojekt

Alla känner vi till hotet mot den biologiska mångfalden, och många bostadsföreningar gör insatser för att minska detta hot genom att skapa gynnsamma miljöer för olika ängsväxter och insekter. Så gör även vi! Föreningen har två pågående ängsprojekt i området, ett vid odlingslotterna och ett i Bigården vid gaveln mot parkeringen mellan längorna 25-27 respektive 13-17.  Sommaren 2019 påbörjades omvandlingen av gräsmattan vid odlingslotterna till äng. Gräset klipptes endast två gånger och gräsklippet krattades undan för att magra ut jorden. Ängsblommor trivs bäst i mager jord. Redan våren 2020 kunde vi glädjas åt att ängsbräsman hade kommit upp! Där måste fröna ha legat och bidat sin tid i gräsmattan! Vi har också rölleka, brunört och flockfibbla i ängen. Och maskrosor, förstås! Under våren 2020 togs en del av gräsmattan bort och ängsfrön såddes in, för att skynda på processen. Där kommer nu ettåriga växter, som blåklint och vallmo. Fleråriga dröjer tills nästa år. Våren 2021 planterar vi in lite ängsplantor för att hjälpa ängen på traven. I fruktträden har vi satt upp insektshotell, och där har insekter flyttat in! Det kan vi se på de två igenpluggade hålen!

Sommaren 2021 testade vi att inte klippa gräsremsan bakom garagen vid Fornborgsgatan. Och då kom där genast ängsblommor! Se bild till höger. Fler ängsytor kan det bli,  efter önskemål från våra medlemmar och inom ramen för vårt femårsprojekt om upprustning av grönytorna. Detta blir till glädje för alla pollinerande humlor och bin, och i slutändan, till glädje för oss människor!

Projekt Bigården startade våren 2020, efter en förfrågan från Länsstyrelsen om föreningen ville hjälpa det utrotningshotade guldsandbiet, som ska finnas någonstans i vår närhet. Guldsandbiet vill ha sand att bo i och mat i form av nektar från ängsvädd och åkervädd, vilka blommar på sensommaren och tidig höst. Detta har vi ordnat, plus lite andra ängsväxter och ett fint staket runtom den ca 60 kvm stora ängen. Under våren 2021 gör vi plats för fler ängsblommor och staketet byts ut mot en häck av spireabuskar istället.  Det blir en lägre och mjukare inramning av Bigården, och spirean gillas dessutom av humlor och bin! 

Guldsandbiet är litet, 8-11 mm, och honan har en glänsande, guldgul bakkropp med vita ansamlingar av pollen på bakbenen. Hanen är mörkare och smalare. Liksom andra vilda solitärbin är guldsandbiet fredligt, så man behöver inte oroa sig för att bli stucken! Första sommaren 2020 såg vi många humlor, olika sorters bin och fjärilar besöka ängen för att söka föda. Om drottning guldsandbi hittar hit blir vi förstås jätteglada!
På senhösten, när ängsvädden blommat klart, slår eller klipper vi ängen och låter klippet ligga kvar några dagar så att blommorna kan fröa av sig till nästa år. 

Till vår stora glädje förärades föreningen med HSBs pris "Den hållbara idén" för Bigården 2021! Juryns motivering löd: 

"Första pris går till HSB brf Nolered som avsätter delar av sin mark för att skapa en fungerande livsmiljö för det rödlistade Guldsandbiet. Marken har utrustats med en sandhög och Ängsvädd och Åkervädd har planterats in för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

HSB brf Nolered visar på möjligheterna att med enkla medel bidra till och stärka den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystem i balans."  Prisutdelning skedde 28 september, se bild till höger!


Vill du hjälpa till? Kontakta expeditionen!

HSB Göteborg uppmanar föreningar att gynna biologisk mångfald.
Göteborgs Stads miljö och klimatprogram

Bildspel om Bigården 2020-2023

 • Kålfjäril på rödklint 2023
  Kålfjäril på rödklint 2023
 • Bi på ängsvädd 2023
  Bi på ängsvädd 2023
 • Bi på rödklint 2023
  Bi på rödklint 2023
 • Jordhumla på rödklint 2023
  Jordhumla på rödklint 2023
 • Humleblomster 2022
  Humleblomster 2022
 • Vitmåra 2022
  Vitmåra 2022
 • Åkervädd med humla 2022
  Åkervädd med humla 2022
 • Kabbeleka 2022
  Kabbeleka 2022
 • Rödblära 2022
  Rödblära 2022
 • Svärdslilja 2022
  Svärdslilja 2022
 • Nyponros 2022
  Nyponros 2022
 • Ängsvädd 2021
  Ängsvädd 2021
 • Sandhögen är på plats! 2020
  Sandhögen är på plats! 2020
 • Staketet skyddar ängen första året.
  Staketet skyddar ängen första året.
 • Gräsmattan tas bort i rutor 2020
  Gräsmattan tas bort i rutor 2020
 • Vallmo 2020
  Vallmo 2020
 • Klätt 2020
  Klätt 2020
 • Gullkrage 2020
  Gullkrage 2020
 • Malva 2020
  Malva 2020
 • Vitklöver 2020
  Vitklöver 2020
 • Svärdslilja och gökblomster 2021
  Svärdslilja och gökblomster 2021
 • Svartkämpar och rödblära 2021
  Svartkämpar och rödblära 2021
 • Spireahäcken planteras, juni 21
  Spireahäcken planteras, juni 21
 • Här finns hål i högen! Prisutdelning höst 2021
  Här finns hål i högen! Prisutdelning höst 2021

Våren 2020 påbörjades anläggandet av ängen. Delar av gräsmattan togs bort, växter planterades och ängsfrön såddes in. Sen kom blommorna och bina! Kommande år hoppas vi på ännu fler blomster, eftersom många kommer först andra året. 2021 bytte vi staketet mot en spireahäck och planterade nya växter i det fuktiga hörnet av ängen, bl a gökblomster och gul svärdslilja.  Grov sand har lagts ut för att lätta upp lerjorden.  2022 blommade ängen extra fint, med tillskott av nya örter. Ingången fick en fin klätterros, och en fläderbuske planterades i ena hörnet. Ängen slogs två gånger i september. Många bin hittade hit, dock inget guldsandbi ännu.  Frön från ängsskallra och darrgräs spreds ut på lämpliga ställen. Våren 2023 var först kall, sedan torr. Det satte sina spår på ängen, så det är färre blommor detta år. Rödklinten blommar fint, liksom åkervädden, medan ängsvädden har gått tillbaka. Ängen är olika varje år, väldigt spännande! Nu ska det bli en portal vid ingången, för honungsrosen att klättra på. Den doftade underbart hela juni. 

Ängsbräsma vid odlingslotterna, 2020
Ängsnäva vid odlingslotterna, 2021
Prästkrage, käringtand och klöver bakom garagen, 2021
Ettåriga växter, som blåklint, vallmo och klätt, i Bigården juni 2020.
Guldsandbi på ängsvädd
Anita och Agneta från brf Nolered mottar priset av Lena Carlberg, ordförande i HSB Göteborg.
 


Läs mer i dessa artiklar om gräsmattor, ängar och vilda bin:
Länsstyrelsen
Sveriges Natur
Stadsbyggnad 
SLU
Naturvårdsverket