Ängsprojekt

Alla känner vi till hotet mot den biologiska mångfalden, och många bostadsföreningar gör insatser för att minska detta hot genom att skapa gynnsamma miljöer för olika ängsväxter och insekter. Så gör även vi! Föreningen har två pågående ängsprojekt i området, ett vid odlingslotterna och ett i Bigården vid gaveln mot parkeringen mellan längorna 25-27 respektive 13-17.  Sommaren 2019 påbörjades omvandlingen av gräsmattan vid odlingslotterna till äng. Gräset klipptes endast två gånger och gräsklippet krattades undan för att magra ut jorden. Ängsblommor trivs bäst i mager jord. Redan våren 2020 kunde vi glädjas åt att ängsbräsman hade kommit upp! Där måste fröna ha legat och bidat sin tid i gräsmattan! Vi har också rölleka, brunört och flockfibbla i ängen. Och maskrosor, förstås! Under våren 2020 togs en del av gräsmattan bort och ängsfrön såddes in, för att skynda på processen. Där kommer nu ettåriga växter, som blåklint och vallmo. Fleråriga dröjer tills nästa år. Våren 2021 planterar vi in lite ängsplantor för att hjälpa ängen på traven. I fruktträden har vi satt upp insektshotell, och där har insekter flyttat in! Det kan vi se på de två igenpluggade hålen!

Sommaren 2021 testade vi att inte klippa gräsremsan bakom garagen vid Fornborgsgatan. Och då kom där genast ängsblommor! Se bild till höger. Fler ängsytor kan det bli,  efter önskemål från våra medlemmar och inom ramen för vårt femårsprojekt om upprustning av grönytorna. Detta blir till glädje för alla pollinerande humlor och bin, och i slutändan, till glädje för oss människor!

Projekt Bigården startade våren 2020, efter en förfrågan från Länsstyrelsen om föreningen ville hjälpa det utrotningshotade guldsandbiet, som ska finnas någonstans i vår närhet. Guldsandbiet vill ha sand att bo i och mat i form av nektar från ängsvädd och åkervädd, vilka blommar på sensommaren och tidig höst. Detta har vi ordnat, plus lite andra ängsväxter och ett fint staket runtom den ca 60 kvm stora ängen. Under våren 2021 gör vi plats för fler ängsblommor och staketet byts ut mot en häck av spireabuskar istället.  Det blir en lägre och mjukare inramning av Bigården, och spirean gillas dessutom av humlor och bin! 

Guldsandbiet är litet, 8-11 mm, och honan har en glänsande, guldgul bakkropp med vita ansamlingar av pollen på bakbenen. Hanen är mörkare och smalare. Liksom andra vilda solitärbin är guldsandbiet fredligt, så man behöver inte oroa sig för att bli stucken! Första sommaren 2020 såg vi många humlor, olika sorters bin och fjärilar besöka ängen för att söka föda. Om drottning guldsandbi hittar hit blir vi förstås jätteglada!
På senhösten, när ängsvädden blommat klart, slår eller klipper vi ängen och låter klippet ligga kvar några dagar så att blommorna kan fröa av sig till nästa år. 

Till vår stora glädje förärades föreningen med HSBs pris "Den hållbara idén" för Bigården 2021! Juryns motivering löd: 

"Första pris går till HSB brf Nolered som avsätter delar av sin mark för att skapa en fungerande livsmiljö för det rödlistade Guldsandbiet. Marken har utrustats med en sandhög och Ängsvädd och Åkervädd har planterats in för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

HSB brf Nolered visar på möjligheterna att med enkla medel bidra till och stärka den biologiska mångfalden som är så viktig för ekosystem i balans."  Prisutdelning skedde 28 september, se bild till höger!


Vill du hjälpa till? Kontakta expeditionen!

HSB Göteborg uppmanar föreningar att gynna biologisk mångfald.
Göteborgs Stads program för biologisk mångfald

Bildspel om Bigården 2020-2021

 • Sandhögen är på plats!
  Sandhögen är på plats!
 • Staketet skyddar ängen första året.
  Staketet skyddar ängen första året.
 • Gräsmattan tas bort i rutor
  Gräsmattan tas bort i rutor
 • Vallmo
  Vallmo
 • Klätt
  Klätt
 • Vitklöver
  Vitklöver
 • Svärdslilja och gökblomster
  Svärdslilja och gökblomster
 • Svartkämpar och rödblära
  Svartkämpar och rödblära
 • Spireahäcken planteras, juni 21
  Spireahäcken planteras, juni 21
 • Här finns hål i högen! Prisutdelning höst 2021
  Här finns hål i högen! Prisutdelning höst 2021

Våren 2020 påbörjades anläggandet av ängen. Delar av gräsmattan togs bort, växter planterades och ängsfrön såddes in. Sen kom blommorna och bina! Kommande år hoppas vi på ännu fler blomster, eftersom många kommer först andra året. 2021 bytte vi staketet mot en spireahäck och planterade nya växter i det fuktiga hörnet av ängen, bl a gökblomster och gul svärdslilja.  Grov sand har lagts ut för att lätta upp lerjorden.  

Ängsbräsma vid odlingslotterna, 2020
Ängsnäva vid odlingslotterna, 2021
Prästkrage, käringtand och klöver bakom garagen, 2021
Ettåriga växter, som blåklint, vallmo och klätt, i Bigården juni 2020.
Anita och Agneta från brf Nolered mottar priset av Lena Carlberg, ordförande i HSB Göteborg.
Guldsandbi på ängsvädd
 


Läs mer i dessa artiklar om gräsmattor, ängar och vilda bin:
Länsstyrelsen
Sveriges Natur
Stadsbyggnad 
SLU
Naturvårdsverket