Försäkring för bostadsrätt

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavare, vilket innebär att du inte behöver en egen sådan. Vid en skada som täcks av denna försäkring betalar bostadsrättsinnehavaren en självrisk.

Egen hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren.