Försäkring för bostadsrätt

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavare, vilket innebär att du inte behöver en egen sådan. Vid en skada som täcks av denna försäkring betalar bostadsrättsinnehavaren en självrisk. Försäkringsbolaget heter Moderna försäkringar, tel nr 010 2191080. Moderna försäkringar är sedan april 2022 en del av Trygg-Hansa.

Egen hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren.