Utemiljö & trafik

Vi har en trivsam och sommartid grönskande utemiljö med stora ytor att umgås på! Från och med 2021 kommer områdets grönytor att rustas upp med bland annat ny grillplats, fler träd och sittplatser. Denna satsning kommer att pågå under en femårsperiod. Ambitionen är att öka såväl trivsel som skönhet och biologisk mångfald!

Lekplatsen ligger mitt i området, skyddad från trafik. Det finns tennisbana, grillplats, odlingslotter, fruktträd, bärbuskar och välskötta rabatter. Flyttbara bänkbord kan användas för middag utomhus när vädret tillåter.

Vid odlingslotterna har insektshotell satts upp i träden, och vi klipper inte gräsmattan där mer än 1-2 gånger för att låta blommorna ta plats och ge näring åt pollinerande insekter. Våren 2020 påbörjades en anpassad ängsmiljö, Bigården, för det rödlistade guldsandbiet som finns i vår närhet. Detta gjordes efter en förfrågan från Länsstyrelsen. Läs mer om dessa projekt här! 2021 förärades vi med HSBs pris "Den hållbara idén" för Bigården!  Genom att ge utrymme åt ängsblommorna bidrar föreningen till den så viktiga biologiska mångfalden, vilket är helt i linje med Göteborgs stads program för detta. Läs mer här!

Hundar får inte rastas i området, och katter bör hållas under uppsikt så de inte gör sina behov i sandlådor och odlingslådor. Det finns papperskorgar uppsatta på flera ställen för skräp.

Varje vår och höst samlas vi på städdagen för att göra fint på våra grönytor. Se datum i kalendern!

I princip har vi förbud för motorfordonstrafik inom området. Det är endast tillåtet för på- och avstigning för rörelsehindrade, samt för lastning och lossning av tyngre gods till lägenheterna. Endast de asfalterade körbanorna är tillåtna för trafik, alltså inte de smala gångarna framför entréerna. Tänk på att Räddningstjänsten måste kunna komma fram! Lägenhetshavare som anlitar hantverkare ansvarar för att dessa får information om trafikreglerna.

För flytt av tyngre gods med bil finns en släpkärra att låna hos fastighetsskötaren. En fyrhjulig dragkärra för att dra tyngre föremål i området står i soprummet på gaveln nr 31. Nyckel för att öppna bommarna kan lånas av fastighetsskötaren. Parkering framför bommarna är absolut förbjudet! Kontakta HSB Boendeservice för att boka släpkärran eller låna bomnyckel:
Tel: 010-442 20 00
Mail: boendeservice.gbg@hsb.se